رستوران Royal Meat House مهرشهر کرج

رستوران Royal Meat House مهرشهر کرج

رستوران Royal Meat House مهرشهر کرج نبش خیابان 109 می باشد. این رستوران لوکس از محصولات زیر تهیه کرد.

پیجر فراخوان گارسون سه کلید سیسکال

پاور بانک مخصوص رستوران 

رستوران Royal Meat House مهرشهر کرج

با شماره ما تماس ب گیرید : 09128992264 و یا از طریق فرم زیر پیام خود را ارسال نمایید:

CAPTCHA Image